Hướng dẫn cách đặt phần mềm kế toán Fast.

– Sau khi đã tải phần mềm kế toán Fast Accounting về máy: (Nếu chưa có bạn có thể tải về tại đây: Tải phần mềm kế toán Fast Accounting), các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới:

– Giải nén file bằng cách: Click chuột phải vào file rồi chọn: Extract here
– Kích đúp vào file cài đặt có đuôi là: .exe (Nếu máy dùng hệ điều hành Window 7/8/Vista thì nhấn chuột phải chọn “Run as administrator”.)
– Nếu máy hiện lên cảnh báo, nhấn <<Yes>>.
– Chương trình sẽ hiện màn hình thông báo cài đặt chương trình. Nhấn <<Tiếp tục>> để tiếp tục cài đặt chương trình.

– Chọn ‘Tôi chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận bản quyền’.
– Nhấn <<Tiếp tục>>.

– Nhập vào tên thông tin người sử dụng và tên tổ chức (công ty)
– Nhấn vào nút <<Tiếp tục>> để tiếp tục cài đặt chương trình
– Chương trình mặc định thư mục cài đặt là: D:\Fast\Fast Accounting, (Bạn có thể thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt, bằng cách nhấn vào nút <<Thay đổi>>… chọn thư mục cần cài đặt chương trình.
– Nhấn <<Đồng ý>> khi chọn xong thư mục cài đặt.
– Nhấn <<Tiếp Tục>> để tiếp tục cài đặt.
– Nếu đã chắc chắn rồi thì chọn <<Cài đặt>> để cài đặt.

– Tiến trình cài đặt này thực hiện tự động, không nên làm việc khác trên máy tính cho tới khi chương trình thông báo hoàn thành.
– Chương trình sẽ kiểm tra nếu máy chưa có “.NET Framework 3.5 SP1“ thì bạn sẽ tiến hành cài đặt thêm “.NET Framework 3.5 SP1”. (Bạn có thể lên Google tải về)
– Chương trình sẽ tiến hành kiểm tra và cài đặt “SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS” với tên máy chủ FASTACCOUNTING.

– Nhấn <<Hoàn thành>> để kết thúc cài đặt.
– Lúc đó chương trình sẽ tự động tạo biểu tượng Fast Accounting trên Desktop.

– Trên màn hình Desktop, kích đúp chuột trái vào biểu tượng Fast Accounting .
– Các bạn đăng nhập với tên đăng nhập là ABC, mật khẩu là 123

– Phần mềm kế toán Fast Accounting có 16 phân hệ:

1. Hệ thống
2. Kế toán tổng hợp.
3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
4. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
5. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
6. Kế toán hàng tồn kho
7. Kế toán TSCĐ
8. Kế toán CCLĐ
9. Báo cáo chi phí theo khoản mục
10. Kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp
11. Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục
12. Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng
13. Báo cáo thuế
14. Báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa
15. Quản lý hóa đơn
16. Thuế thu nhập cá nhân.