Doanh nghiệp phải trình báo cáo thuế hàng tháng hoặc hàng quý cho cơ quan quản lý doanh nghiệp. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ cho từng đối tượng và đi kèm với ví dụ minh họa.

1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TÍNH THUẾ

Các doanh nghiệp hoạt động đã có doanh thu hàng năm từ việc bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ trị giá từ một tỷ đồng trở lên, và tuân thủ đầy đủ các quy định về kế toán, hoá đơn và chứng từ theo luật pháp.

– Đối với các doanh nghiệp mới được thành lập từ dự án đầu tư.
– Đối với các doanh nghiệp và hợp tác xã mới được thành lập, đã tiến hành đầu tư và mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị trị giá từ một tỷ đồng trở lên, được ghi chú trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, bao gồm cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (ngoại trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống của các cơ sở kinh doanh không hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch, khách sạn); và đối với các tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ.
– Đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí, việc nộp thuế được thực hiện theo phương pháp khấu trừ, dựa trên việc do bên Việt Nam kê khai và khấu trừ thuế thay mặt.

2. CÁCH TÍNH SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

– Số thuế giá trị gia tăng đầu ra = tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.

– Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ.

– Trường hợp những hoá đơn đặc thù như tem, vé cước vận tải, vé sổ xố kiến thiết, trên hoá đơn có thể hiện giá đã bao gồm thuế GTGT thì phải tách thuế theo công thức sau:

Giá chưa thuế = Giá thanh toán (tiền bán tem, vé)/(1 + thuế suất (%))

Từ công thức trên ta có kết quả:

  • Nếu ra số dương tức là: đầu vào > đầu ra: thì số thuế này được khấu trừ và sẽ chuyển sang kỳ sau.
  • Nếu ra số âm tức là: đầu vào < đầu ra: thì số này doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ: Ngày 20/07/2018 Công ty A tiến hành tính thuế GTGT phải nộp cho kỳ thuế quý 2/2018 biết tổng thuế GTGT đầu vào là 30.000.000đ, tổng thuế GTGT đầu ra là 50.000.000đ, số thuế GTGT còn được khấu trừ ở quý 1/2018 chuyển sang là 10.000.000đ. Như vậy:

Số thuế GTGT phải nộp = 50.000.000 – 30.000.000

         = 20.000.000đ

Nhưng do Quý 1/2018 Công ty còn thuế GTGT được khấu trừ là 10.000.000đ

  • Số thuế GTGT phải nộp Quý 2/2018 = 20.000.000 – 10.000.000

        = 10.000.000đ