Vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về thuế, hóa đơn mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Bài viết sau đây, Kế Toán Bình Dương sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về Thẩm quyền xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn của thanh tra nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Quản lý thuế 2020
  • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Thẩm quyền xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn của thanh tra

STT Thẩm quyền Hình thức – Mức phạt Áp dụng
1 Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Phạt cảnh cáo Khi người có thẩm quyền đang thi hành công vụ
2 Chánh thanh tra Sở Tài chính, Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế, Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Phạt cảnh cáo
Phạt tiền không quá 50.000.000 đồng Đối với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn Đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả Quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định 125/2020/NĐ-CP
3 Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Phạt cảnh cáo
Phạt tiền không quá 50.000.000 đồng Đối với hành vi quy định tại Chương III Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Phạt tiền không quá 140.000.000 đồng Đối với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn Đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả Quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định 125/2020/NĐ-CP
4 Chánh thanh tra Bộ Tài chính Phạt cảnh cáo
Phạt tiền không quá 100.000.000 đồng Đối với hành vi quy định tại Chương III Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Phạt tiền không quá 200.000.000 đồng Đối với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn Đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả Quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định 125/2020/NĐ-CP