Trong trường hợp nào có thể thay đổi Giấy phép kinh doanh (GPKD)? Quy trình và tài liệu cần thiết là gì? Sự khác biệt giữa việc nộp hồ sơ bằng phiên bản giấy và trực tuyến là gì? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về các câu hỏi này.

7 TRƯỜNG HỢP PHẢI LÀM THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Tùy theo nhu cầu kinh doanh, hướng phát triển, hoặc các sự kiện bất thường xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin trên Giấy Đăng ký kinh doanh (GPKD). Các trường hợp mà doanh nghiệp có thể cần thay đổi thông tin bao gồm:

 1.   Thay đổi tên công ty.
 2.   Thay đổi địa chỉ.
 3.   Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 4.   Tăng, giảm vốn điều lệ.
 5.   Thay đổi thành viên công ty, chủ sở hữu công ty.
 6.   Thay đổi đại diện pháp luật.
 7.   Thay đổi loại hình công ty.
 8.   Cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh.

Lưu ý: Đối với trường hợp GPKD bị mất, rách không nhất thiết phải làm thủ tục thay đổi trên GPKD. Doanh nghiệp chỉ cần cập nhật một trong số các thông tin như số điện thoại, email, website hoặc số fax… là đã có thể cấp lại GPKD.

THỦ TỤC, HỒ SƠ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH BẰNG HỒ SƠ GIẤY

Để làm thủ tục thay đổi thông tin GPKD bằng phương pháp truyền thống (nộp hồ sơ giấy trực tiếp) thì các thủ tục, hồ sơ bao gồm:

1. Thay đổi tên doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD;

Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;

Biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

Thông báo mẫu dấu;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

2. Thay đổi địa chỉ

Thủ tục thay đổi địa chỉ sẽ có vài điểm khác biệt về hồ sơ đối với các trường hợp khác tỉnh, cùng tỉnh, khác quận hoặc tùy vào loại hình doanh nghiệp thành lập, chi tiết theo bảng sau:

HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY
 

KHÁC TỈNH/KHÁC QUẬN

 

CÙNG TỈNH/CÙNG QUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Thông báo thay đổi GPKD
Thông báo mẫu dấu
Giấy ủy quyền (Nếu người nộp hồ sơ khác chủ sở hữu/đại diện theo pháp luật)
Điều lệ công ty
Danh sách cổ đông, thành viên công ty
Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ
Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ

3. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh;

Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;

Biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc thay đổi tăng, giảm ngành nghề kinh doanh;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

4. Tăng, giảm vốn điều lệ

Thông báo thay đổi vốn điều lệ;

Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;

Thông báo cập nhật số điện thoại (Nếu công ty chưa cập nhật);

Giấy xác nhận việc góp vốn của các thành viên mới (Nếu có thành viên mới tham gia góp vốn);

CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên mới;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

5. Thay đổi thành viên công ty, chủ sở hữu công ty

Biên bản họp hội đồng thành viên;

Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên;

Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD;

Danh sách thông tin thành viên dự kiến thay đổi;

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

6. Thay đổi đại diện pháp luật

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật;

Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;

Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện pháp luật;

CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

7. Thay đổi loại hình công ty: 

Tùy vào loại hình doanh nghiệp chuyển đổi sẽ có sự khác nhau về hồ sơ.

HỒ SƠ

THAY ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY
TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG TNHH MỘT THÀNH VIÊN TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY CỔ PHẦN
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
Điều lệ công ty chuyển đổi
Danh sách cổ đông sáng lập
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng
Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty
Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty
CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập
 • Nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ: Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Thời gian trả kết quả: Từ 3-5 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ.

THỦ TỤC, HỒ SƠ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH QUA MẠNG

Đối với hình thức nộp trực tuyến, tuy còn khá mới so với việc nộp trực tiếp, nhưng hình thức này lại có nhiều ưu điểm như:

 • Chủ động cân đối, sắp xếp thời gian nộp hồ sơ đăng ký mà không phụ thuộc vào giờ làm việc của cơ quan hành chính;
 • Tiết kiệm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi;
 • Tiết kiệm chi phí di chuyển và các chi phí phát sinh khác;
 • Tối ưu việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp và cả cơ quan hành chính;
 • Hạn chế được tình trạng quá tải trong việc nộp và nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Khác với phương pháp truyền thống, nộp hồ sơ thay đổi GPKD qua mạng có thể thực hiện 2 cách:

Cách 1: Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bạn đăng ký tài khoản tại dangkykinhdoanh.gov.vn.

Lưu ý: Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ, văn bản ủy quyền phải có thông tin của người ủy quyền.

Cách 2: Sử dụng chữ ký số (token)

Bạn phải làm thủ tục mua chữ ký số điện tử.

Nhận kết quả:

Với cả 2 cách trên, sau khi hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Bạn mang giấy biên nhận đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở KH&ĐT sẽ gửi chi tiết những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Bạn tiến hành điều chỉnh hồ sơ và nộp lại.

CÁC DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠI KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG

Nếu bạn không có thời gian hoặc chưa đủ kinh nghiệm để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh, hãy tham khảo dịch vụ tại Kế Toán Bình Dương theo các đường dẫn sau:

 1. Thay đổi tên công ty;
 2. Thay đổi địa chỉ;
 3. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 4. Tăng, giảm vốn điều lệ;
 5. Thay đổi thành viên cổ đông;
 6. Thay đổi đại diện pháp luật;
 7. Thay đổi loại hình công ty;
 8. Các lưu ý và lỗi sai cần tránh khi thay đổi giấy phép kinh doanh.