Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH? So sánh, phân biệt sự khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần. 

ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có các điểm giống nhau cơ bản sau:

 1. Thành viên/cổ đông của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức;
 2. Có tư cách pháp nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 3. Có trách nhiệm đóng thuế, trách nhiệm với người lao động theo các quy định hiện hành;
 4. Tất cả thành viên/cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp đối với các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

PHÂN BIỆT, SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG TY TNHH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Tuy nhiên, giữa công ty TNHH và công ty cổ phần cũng có nhiều khác biệt mà bạn cần biết để chọn lựa loại hình thành lập công ty phù hợp nhất.

Số lượng thành viên

Công ty TNHH Công ty cổ phần
 • Công ty TNHH 1TV: Chỉ có 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2TV trở lên: Có 2 – 50 thành viên góp vốn
 • Tối thiểu 3 cổ đông sáng lập
 • Không giới hạn số lượng tối đa

Vốn điều lệ

Công ty TNHH Công ty cổ phần
Được chia theo tỷ lệ phần trăm góp vốn của các thành viên trong công ty Được chia thành nhiều phần tương đương với tỷ lệ vốn góp của các cổ đông, gọi là cổ phần

Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH Công ty cổ phần
Có thể tổ chức thành lập công ty theo 1 trong 2 hình thức sau:

 • Công ty TNHH 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo 1 trong 2 mô hình:

 • Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông, tổng giám đốc hoặc giám đốc
 • Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông, ban kiểm soát, tổng giám đốc hoặc giám đốc

Khả năng huy động vốn

Công ty TNHH Công ty cổ phần
 • Không được phát hành cổ phần
 • Huy động vốn, tăng vốn điều lệ bằng cách tăng phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc nhận vốn góp của thành viên mới
 • Được phát hành cổ phần, trái phiếu, các loại chứng khoán
 • Huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần, cổ phiếu và trái phiếu thông qua sàn giao dịch chứng khoán

Chuyển nhượng vốn

Công ty TNHH Công ty cổ phần
 • Chỉ được chuyển nhượng vốn cho người không phải thành viên công ty nếu các thành viên còn lại không mua hết hoặc không mua
 • Không phải đóng thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn
 • Cổ đông thường: Được tự do chuyển nhượng cổ phần (ngoại trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết) cho bất cứ ai
 • Cổ đông sáng lập: Được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho cổ đông sáng lập khác hoặc cá nhân không phải cổ đông sáng lập nếu đại hội đồng cổ đông đồng ý (*)
 • Phải nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng

(*) Cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

NÊN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN HAY CÔNG TY TNHH?

Qua những phân tích về điểm giống và khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần nêu trên có thể thấy, tùy vào quy mô hoạt động, định hướng phát triển, khả năng tài chính cũng như số lượng cổ đông/thành viên góp vốn của doanh nghiệp mà có thể lựa chọn loại hình thành lập doanh nghiêp, công ty sao cho phù hợp. Cụ thể:

➨ Nếu doanh nghiệp có quy mô lớn và muốn đưa công ty lên sàn chứng khoán thì công ty cổ phần là lựa chọn thành lập phù hợp.

➨ Nếu doanh nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ, ít cổ đông, ít vốn, ít khách hàng… thì thành lập công ty TNHH để đơn giản hóa thủ tục pháp lý, thủ tục thuế… trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp sẽ là lựa chọn tối ưu.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG

Nếu đến đây, bạn vẫn còn đang băn khoăn chưa biết lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào hoặc đã lựa chọn được loại hình thành lập nhưng còn đang loay hoay chưa biết thực hiện thủ tục ra sao thì có thể tham khảo dịch vụ thành lập công ty cổ phần hoặc công ty TNHH tại KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG.

Với chi phí trọn gói chỉ từ 1.000.000 đồng (tùy khu vực), KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG sẽ hỗ trợ:

 • Tư vấn chi tiết mọi thông tin có liên quan, giúp bạn đưa ra quyết định thành lập phù hợp;
 • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện mọi thủ tục cần thiết để thành lập công ty TNHH hoặc công ty cổ phần và bàn giao kết quả tận nơi chỉ sau khoảng 3 ngày làm việc.