Hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết là quyền lợi của doanh nghiệp, đảm bảo nguồn lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, trên thực tế để thu được tiền hoàn thuế phải trải qua nhiều thủ tục, hồ sơ phức tạp nên nhiều doanh nghiệp vẫn phải chịu sự chiếm dụng vốn trong khi phải đi vay ngân hàng với lãi suất cao.
Dịch vụ hoàn thuế của B2B Tax sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, hồ sơ hoàn thuế, tiến hành các bước để thực hiện quyền lợi của khách hàng.

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và đã thực hiện thành công dịch vụ hoàn thuế cho nhiều khách hàng sẽ là cơ sở cho việc cam kết về chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
Nội dung dịch vụ hoàn thuế
Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoàn thuế.
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ và các thông tin liên quan.
Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến công việc hoàn thuế.
Điều chỉnh các tài liệu đúng theo quy định hiện hành.
Nộp và thực hiện toàn bộ quá trình hoàn thuế của khách hàng.
Thay doanh nghiệp giải trình cho cơ quan thuế cho đến khi công việc hoàn thành.