KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG đã cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói trong nhiều năm và hiện đang phục vụ cho cả hơn 1000 doanh nghiệp. Khách hàng đã tin tưởng vào chất lượng của dịch vụ kế toán trọn gói của KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG, đánh giá là một giải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000đ. Mỗi doanh nghiệp được phụ trách bởi một kế toán viên chuyên môn về thuế và cũng cung cấp tư vấn về các vấn đề liên quan đến kế toán và bảo hiểm cho doanh nghiệp.

Bảng báo giá Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói 

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại Bình Dương
Nhóm ngành thương mại
Số hóa đơn Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Không có hóa đơn 1.500.000 đồng/quý 1.500.000 đồng/quý
Dưới 10 2.100.000 đồng/quý 2.700.000 đồng/quý
Dưới 16 2.400.000 đồng/quý 3.000.000 đồng/quý
Dưới 31 3.000.000 đồng/quý 3.900.000 đồng/quý
Dưới 46 3.600.000 đồng/quý 4.800.000 đồng/quý
Dưới 61 4.200.000 đồng/quý 5.700.000 đồng/quý
Dưới 76 4.800.000 đồng/quý 6.600.000 đồng/quý
Dưới 91 5.400.000 đồng/quý 7.200.000 đồng/quý
Dưới 121 6.300.000 đồng/quý 8.400.000 đồng/quý
Dưới 151 7.200.000 đồng/quý 9.600.000 đồng/quý
Dưới 181 8.100.000 đồng/quý 10.500.000 đồng/quý
Từ 181 trở lên Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

[hotline]

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ
Số hóa đơn Spa – Giáo dục
Khách sạn – Logistics
Tư vấn – dịch vụ khác
Không có hóa đơn 1.500.000 đồng/quý 1.500.000 đồng/quý
Dưới 10 2.100.000 đồng/quý 2.100.000 đồng/quý
Dưới 16 2.400.000 đồng/quý 2.400.000 đồng/quý
Dưới 31 3.000.000 đồng/quý 3.300.000 đồng/quý
Dưới 46 3.900.000 đồng/quý 4.200.000 đồng/quý
Dưới 61 4.800.000 đồng/quý 5.100.000 đồng/quý
Dưới 76 5.400.000 đồng/quý 5.700.000 đồng/quý
Dưới 91 6.000.000 đồng/quý 6.300.000 đồng/quý
Dưới 121 7.200.000 đồng/quý 7.500.000 đồng/quý
Dưới 151 8.100.000 đồng/quý 8.400.000 đồng/quý
Dưới 181 9.000.000 đồng/quý 9.300.000 đồng/quý
Từ 181 trở lên Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt
Số hóa đơn Thi công xây dựng
sản xuất – gia công
Trang trí nội thất – lắp đặt
Không có hóa đơn 2.100.000 đồng/quý 2.100.000 đồng/quý
Dưới 10 3.000.000 đồng/quý 2.400.000 đồng/quý
Dưới 16 3.300.000 đồng/quý 3.000.000 đồng/quý
Dưới 31 4.500.000 đồng/quý 4.200.000 đồng/quý
Dưới 46 5.700.000 đồng/quý 5.400.000 đồng/quý
Dưới 61 7.200.000 đồng/quý 6.900.000 đồng/quý
Dưới 76 8.400.000 đồng/quý 8.100.000 đồng/quý
Dưới 91 9.600.000 đồng/quý 9.300.000 đồng/quý
Dưới 121 10.800.000 đồng/quý 10.500.000 đồng/quý
Dưới 151 12.000.000 đồng/quý 11.700.000 đồng/quý
Dưới 181 13.200.000 đồng/quý 12.900.000 đồng/quý
Từ 181 trở lên Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Với phương châm “Khi khách hàng cần, Kế toán BÌNH DƯƠNG có mặt”, chúng tôi cam kết giải quyết triệt để và nhanh chóng mọi khó khăn và vướng mắc liên quan đến kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý. Dưới đây là những nhiệm vụ mà chúng tôi sẽ thực hiện thay cho bạn và đảm bảo chịu trách nhiệm với khách hàng doanh nghiệp và pháp luật đối với tất cả các hồ sơ mà chúng tôi thực hiện.

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ.

 1. Miễn phí tư vấn sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý;
 2. Nhận hóa đơn, chứng từ kế toán tận nơi;
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc;
 4. Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
 5. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN;
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định;
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán, cụ thể:
  – Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi;
  – Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả;
  – Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định;
  – Lập sổ cái các tài khoản;
  – Lập sổ nhật ký chung;
  – Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối năm.

KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP GÌ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ

Bạn chỉ cần cung cấp cho KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG 2 thông tin đơn giản như sau:

 1. Hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 2. Thiết bị chữ ký số để KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG nộp báo báo thuế qua mạng.

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG hiểu rằng tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế.

Do đó, trong tất cả các hợp đồng dịch vụ kế toán,KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
– Hoàn thành đúng tiến độ và toàn bộ các công việc như sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và bàn giao sổ sách kế toán theo quy định và chuẩn mực hiện hành.
– Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán.
– Chịu trách nhiệm cho tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính và báo cáo kế toán được thực hiện trên cơ sở số liệu và chứng từ do khách hàng cung cấp, phải đảm bảo hợp lệ theo quy định của pháp luật.
– Giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước yêu cầu về số liệu kế toán do KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG thực hiện.
– Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản phạt nếu khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hiện bởi KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG.
– Định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý, chuyên viên của Kế toán Anpha sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để nhận chứng từ, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí chuyển phát nhanh.
– Cung cấp địa chỉ email của khách hàng cho cơ quan thuế để khách hàng có thể chủ động tiếp nhận trực tiếp các thông tin và vấn đề về kê khai thuế.
– Bảo mật thông tin kế toán của khách hàng ngay cả khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.

[HOTLINE]