Mở công ty có cần bằng cấp không? Những nghề không cần bằng cấp, chứng chỉ? Những nghề bắt buộc có bằng cấp? Chi tiết yêu cầu bằng cấp từng ngành.

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ CẦN BẰNG CẤP KHÔNG?

Thành lập công ty có cần bằng cấp không? Mở công ty có cần bằng đại học không? Hoặc là kinh doanh có cần bằng cấp không? Đấy là những câu hỏi phổ biến mà khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG thường xuyên đề cập.

Và câu trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các cá nhân, tổ chức không cần cung cấp bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề khi soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.

Tuy nhiên, đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì để được phép đi vào hoạt động, doanh nghiệp phải xin giấy phép con. Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh đã đăng ký là gì mà hồ sơ xin cấp giấy phép con sẽ yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ khác nhau.

Tóm lại, câu trả lời cho vấn đề “thành lập công ty có cần bằng cấp không” là không cố định mà sẽ tùy thuộc vào ngành nghề doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Cụ thể, nếu doanh nghiệp đăng ký:

➨ Ngành nghề thông thường (tức không thuộc danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện): Không cần bằng cấp, bất cứ cá nhân/tổ chức nào có đủ năng lực, điều kiện kinh tế và không thuộc đối tượng không được thành lập công ty đều có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp.

➨ Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Có thể cần đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ (tùy thuộc vào quy định về điều kiện hoạt động kinh doanh của từng ngành nghề).

Ví dụ: 

Nếu mở công ty sản xuất thùng carton, bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện thành lập công ty cơ bản (cách đặt tên công ty, vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở chính…), không cần cung cấp chứng chỉ, bằng cấp. Song, nếu muốn thành lập công ty xuất khẩu lao động (ngành nghề kinh doanh có điều kiện) thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có bằng đại học trở lên cùng các điều kiện khác về vốn điều lệ, vốn ký quỹ.

NHỮNG NGÀNH NGHỀ CẦN BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Việc yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ khi thành lập doanh nghiệp được chia thành 2 trường hợp:

 1. Bắt buộc có bằng cấp, chứng chỉ theo quy định mới được thành lập công ty;
 2. Có thể bổ sung chứng chỉ, bằng cấp sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty.

1. Những ngành nghề bắt buộc có bằng cấp, chứng chỉ mới được thành lập công ty

Dưới đây là những ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ mới được thành lập công ty:

1.1 Dịch vụ kiểm toán

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ khi kinh doanh dịch vụ kiểm toán là có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề, trong đó:

 • 2 người là thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh);
 • 1 người là chủ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân);
 • 2 người là thành viên góp vốn thành lập công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

1.2 Nghề luật sư (thành lập công ty luật, văn phòng luật sư)

Trong trường hợp này, người đứng ra thành lập công ty luật hoặc thành lập văn phòng luật phải có chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư.

1.3 Kinh doanh chứng khoán

Muốn thành lập công ty chứng khoán, bạn cần đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ sau:

 • Giám đốc (tổng giám đốc) phải có chứng chỉ phân tích tài chính hoặc chứng chỉ quản lý quỹ;
 • Ít nhất 3 nhân viên trong công ty có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tương ứng với từng nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Ngoài ra, còn có những ngành nghề bắt buộc có bằng cấp, chứng chỉ mới được thành lập công ty khác như:

 • Dịch vụ thẩm định giá;
 • Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm;
 • Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;
 • Giám sát thi công xây dựng công trình;
 • Dịch vụ giám định về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Những nghề có thể bổ sung bằng cấp sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty

Không giống như những ngành nghề thông thường có thể đi vào hoạt động ngay sau khi đăng ký kinh doanh thành công, đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện dưới đây, để được cấp giấy phép con (giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động ngành nghề) thì doanh nghiệp cần đáp ứng thêm các yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ hành nghề.

2.1 Dịch vụ bảo vệ

Có thể nói hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ là một trong những nghề không cần bằng đại học. Bởi vì người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ chỉ cần bằng tốt nghiệp từ bậc cao đẳng trở lên, thuộc 1 trong các ngành kinh tế, luật.

2.2 Dịch vụ làm thủ tục thuế

Yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ: Tối thiểu 2 nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đang làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.

2.3 Đại lý bảo hiểm

Yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ: Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm cần có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp với sản phẩm bảo hiểm bán, tư vấn.

2.4 Dịch vụ kế toán

Tùy thuộc vào loại hình công ty kế toán mà bạn đăng ký thành lập là công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên hay doanh nghiệp tư nhân mà yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ sẽ khác nhau:

Loại hình doanh nghiệp Yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ
Công ty hợp danh Ít nhất 5 kế toán hành nghề, trong đó có tối thiểu 2 người là thành viên hợp danh.
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Tối thiểu 5 kế toán hành nghề, trong đó có ít nhất 2 người tham gia góp vốn.
Doanh nghiệp tư nhân Ít nhất 2 kế toán/kiểm toán hành nghề, trong đó có 1 người là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Những ngành nghề khác cũng thuộc trường hợp cần bổ sung bằng cấp, chứng chỉ sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp để xin giấy phép con có thể kể đến như:

 • Dịch vụ xuất khẩu lao động;
 • Kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện;
 • Dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
 • Dịch vụ thăm dò khoáng sản;
 • Dịch vụ quản lý và vận hành nhà chung cư;
 • Dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng…