Đúng theo như kế hoạch đã thông báo, rạng sáng ngày 23/03/2017, Tổng cục thuế đã cập nhật mẫu biểu thông tư 133/2016/TT-BTC dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trên hệ thống tiếp nhận tờ khai iHTKK và eTax. Để có thể kê khai và nộp hồ sơ thuế Bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, người nộp thuế cần đăng ký thêm mẫu hồ sơ này với kì bắt đầu từ 2017.
Khi người nộp thuế click chọn mẫu biểu kê khai Bộ BCTC theo QĐ 48/2016/QĐ-BTC ở phần KÊ KHAI TRỰC TUYẾN, hệ thống sẽ hiện ra cảnh báo: “Báo cáo tài chính theo Quyết định số 48/2016/QĐ-BTC đã hết hiệu lực cho năm tài chính 2017. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi Báo cáo tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính”.
Như vậy mẫu biểu Bộ báo cáo tài chính theo quyết định 48/2016/QĐ-BTC đã chính thức dừng tiếp nhận trên hệ thống iHTKK. Người nộp thuế sẽ phải đăng ký thêm mẫu tờ hồ sơ thuế theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC như sau:
Bước 1: Truy cập vào hệ thống iHTKK tại địa chỉ http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ bằng trình duyệt Internet Explorer và đăng nhập (Đối với doanh nghiệp ở các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh vào hệ thống eTax tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn/)
Bước 2: Sau khi đăng nhập, người nộp thuế vào phần TÀI KHOẢN => Đăng ký tờ khai Người nộp thuế chọn mẫu biểu cần đăng ký (đa số sử dụng mẫu B01A – DNN, chọn kỳ bắt đầu là 2017, nếu chọn sai sẽ không nộp được hồ sơ thuế