Phương pháp khấu hao đường thẳng là gì? Quy định về nội dung phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng? Cách tính khấu hao TSCĐ theo đường thẳng? Kế toán Bình Dương xin trích các hướng dẫn tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng:

Quy định về phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng:

Căn cứ theo điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

– Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

– Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại TSCĐ của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45 này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

– Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ.
    Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.
Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nội dung phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng:

Căn cứ theo Phụ lục 02 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về việc trích khấu hao TSCĐ theo đường thẳng như sau:

Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

1. Xác định Mức trích khấu hao trung bình hàng năm:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = Nguyên giá của tài sản cố định
Thời gian trích khấu hao

2. Xác định Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng:

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = Mức trích khấu hao hàng năm 
12 tháng

Chú ý: Trường hợp mua TSCĐ về dùng ngay trong tháng các bạn trích khấu hao luôn theo công thức sau:

Mức khấu hao trong tháng phát sinh  =  Mức trích khấu hao theo tháng  X  Số ngày sử dụng trong tháng
 Tổng số ngày của tháng p/s

Trong đó:

Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày của tháng p/s – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

Lưu ý 1 vài trường hợp sau:

– Nếu thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, Doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách:
+ Lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định.

– Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của TSCĐ đó.

Để các bạn hình dung rõ hơn về phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo đường thẳng chúng tôi xin lấy 1 ví dụ cụ thể:

Ví dụ 1: Ngày 1/3/2019 Công ty kế toán A mua máy 1 máy in (mới 100%) trị giá 50 triệu (chưa VAT), chi phí vận chuyển 2 triệu (chưa có VAT), chi phí lắp đặt chạy thử 3 triệu (chưa VAT).

– Đến ngày 5/3/2019 thì Máy in lắp đặt và chạy thử xong, lúc này DN mới đưa vào sử dụng và đã nộp Thông báo đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế. Máy in phục vụ cho bộ phận sản xuất in.

Cách tính khấu hao theo đường thẳng cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ:
– Theo quy định tại Khung thời gian sử dụng các loại TSCĐ (Phụ lục I Thông tư số 45/2013/TT-BTC). Máy in có thời gian sử dụng từ 7 – 15 năm.
-> Như vậy Doanh nghiệp lựa chọn trích khấu hao trong vòng 10 năm.

Bước 2: Xác định Nguyên giá TSCĐ:

Nguyên giá = 50tr + 2tr + 3tr = 55 triệu.

Bước 3: Xác định mức khấu hao hàng năm:
– Mức khấu hao hàng năm = Nguyên giá của TSCĐ/ Thời gian trích khấu hao

=> Mức khấu hao hàng năm = 55 triệu 10 = 5,5 triệu / năm
Bước 4: Xác định mức khấu hao hàng tháng:
– Mức khấu hao hàng tháng = Mức khấu hao hàng năm /12 tháng
=> Mức khấu hao hàng tháng = 5,5tr / 12 = 458.000 / tháng
Bước 5: Xác định mức khấu hao tháng 3/2019:
– Công ty sử dụng từ ngày 5/3 và đã thông báo với thuế về phương pháp trích khấu hao và thời gian.
-> Mức khấu hao trong tháng 3/2019 = Mức khấu hao theo tháng / Tổng số ngày của tháng 3/2019 x Số ngày sử dụng trong tháng 3.

– Số ngày sử dụng trong tháng 3: = Tổng số ngày của tháng 3 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

= > Số ngày sử dụng trong tháng 3: = 31 – 5 + 1 = 27 ngày

=> Mức khấu hao trong tháng 3 = (458.000/31)  X 27 = 398.900 đồng

Như vậy: trong tháng 3/2019 các bạn được trích 398.900 đồng vào chi phí kinh doanh.
-> Hàng tháng được trích 458.000 và hàng năm được trích 5.500.000 đồng.

Cách hạch toán khi mua TSCĐ về (Ngày 1/3):

Nơ TK 241: 55 tr
Nợ TK 133: 5,5 tr
Có TK 112, 331: 60,5 tr

(Vì mua về chưa sử dụng được ngay mà phải lắp đặt, chạy thử mới sử dụng được nên đưa vào 241, các chi phí lắp đặt, chạy thử, trang bị thêm.. cũng phải hạch toán vào 241. Nếu mua TSCĐ về mà sử dụng được ngay không phải lắp đặt, chạy thử, thang bị thêm … thì hạch toán vào 211)

– Khi có biên bản bàn giao, nghiệm thu TSCĐ (Ngày 5/3)
Nợ TK 211: 55tr
Có TK 241: 55 tr
Chú ý:
– Ngày ghi tăng TSCĐ cũng là ngày bắt đầu trích khấu hao TSCĐ (Tức là nếu bạn hạch toán vào TK 211 ngày nào thì sẽ bắt đầu trích khấu hao ngày đó)
– Ngày ghi giảm TSCĐ cũng là ngày thôi trích khấu TSCĐ.

– Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ tháng 3/2019:

Nợ TK 154 : 398.900 – Bộ phận sản xuất (Theo TT 133)
Nợ TK 6274 : 398.900 – Chi phí sản xuất chung (Theo TT 200)
Có TK 2141  : 398.900 – Hao mòn Tài sản cố định Hữu hình

VÍ DỤ 2: Tiếp theo Ví dụ 1 bên trên:
– Sau 5 năm sử dụng, Công Ty nâng cấp MÁY IN với tổng chi phí là 10 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 1/1/2024.

Tính lại mức trích khấu hao theo đường thẳng cụ thể như sau:

Nguyên giá tài sản cố định = 55 triệu + 10 triệu đồng = 65 triệu đồng
Số khấu hao luỹ kế đã trích = 5,5tr (x) 5 năm = 27.500.000
Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 65 triệu – 27.500.000 = 37.500.000
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 37.500.000 / 6 năm = 6.250.000/ năm
Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 6.250.000 / 12 tháng = 520.000 / tháng

Như vậy: Từ 1/1/2024 trở đi, Công ty trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi tháng 520.000 đồng đối với máy in vừa được nâng cấp.

Sau khi đã xác định được mức khấu hao, các bạn tiến hành hạch toán trích khấu hao.