Hướng dẫn cách làm bảng tính lương trên Excel 2023 theo mẫu Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133 và 200 mới nhất. Cách lập bảng Excel tính lương hàng tháng cho nhân viên như: Lương đóng BHXH, tỷ lệ trích các khoản theo lương, xác định ngày công, thuế TNCN …

Quy định về Bảng tính lương – thanh toán tiền lương:

– Theo quy định tại Thông tư 200 và Thông tư 133 thì DN được tự thiết kế Mẫu bảng thanh toán tiền lương phù hợp với yêu cầu của DN.

Mẫu bảng tính lương – thanh toán tiền lương trên Excel chi tiết các khoản như: Lương cơ bản, lương đóng BHXH, phụ cấp, ăn trưa, điện thoại, các khoản BH, cách tính thuế TNCN.

Căn cứ để làm Bảng tính lương Excel:
– Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành công việc
– Hợp đồng lao động.
– Mức lương tối thiều vùng mới nhất.
– Các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế TNCN.
– Tính được thuế TNCN phải nộp.
– Các khoản đóng và không phải đóng BHXH.
– Tỷ lệ trích các khoản Bảo hiểm vào chi phí Doanh nghiệp và trích vào Lương người lao động…

Cách tính các chỉ tiêu trên Bảng thanh toán tiền lương:

– Dựa vào Mẫu bảng tính lương, thang toán tiền lương Excel bên trên, các bạn có thể tính làm các chỉ tiêu như sau nhé (tham khảo sao cho phù hợp với DN mình nhé):

1. Lương chính:

– Lương Chính là lương được thể hiện trên hợp đồng lao động, mức lương này cũng được thể hiện trên thang bảng lương mà các bạn xây dựng để nộp cho cơ quan bảo hiểm -> Là căn cứ để xây dựng mức lương đóng BHXH (tức là không được thấp hơn mức lương tối thiều vùng)

Ví dụ: Công ty Kế toán A ở Vùng 1 thì mức lương tối thiểu năm 2023 là: 4.680.000đ/ tháng.

–> Như vậy: Các bạn phải thể hiện trên hợp đồng lao động và thang bảng lương: Mức lương tối thiểu phải là 4.680.000.
– Ở trong mẫu Bảng thanh toán tiền lương của Kế toán A để là: 5.000.000 đ/tháng (mức thấp nhất), đáp ứng quy định trên. Tiếp đó tùy từng vị trí các bạn xây dựng sao cho phù hợp.

2. Các khoản Phụ cấp.

Các khoản phụ cấp không đóng BHXH gồm:

– Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến;
– Tiền ăn giữa ca;
– Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
– Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Chú ý: Trong các khoản hộ trợ không phải đóng BHXH nêu trên thì có:

+) Các khoản sau được miễn thuế TNCN:
– Tiền ăn ca, ăn giữa trưa.
– Tiền điện thoại.
– Tiền công tác phí.
– Tiền trang phục.
– Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc vào ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường.
– Tiền đám hiếu, đám hỷ.

+) Các khoản hỗ trợ, phụ cấp KHÔNG được miễn thuế TNCN:
– Tiền thưởng.
– Tiền xăng xe, đi lại
– Tiền nuôi con nhỏ…
– Tiền phụ cấp …

-> Khoản tiền thuê nhà mà DN trả thay cho nhân viên thì tính vào Thu nhập chịu thuế KHÔNG vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

+) Phụ cấp trách nhiệm
– Khoản này phải đóng BHXH và phải tính thuế TNCN.

– Chi tiết về các khoản chịu thuế TNCN, không chịu thuế TNCN … các bạn xem tại “Cách tính thuế TNCN” bên dưới nhé

Chú ý: Các khoản phụ cấp, hỗ trợ, thưởng … thì các bạn phải ghi rõ: Điều kiện hưởng và mức hưởng ở trong Quy chế lương thưởng nhé.

3. Tổng thu nhập:

– Tổng thu nhập = Lương Chính + Phụ cấp …

4. Ngày công:

 

5. Cách tính Tổng Lương thực tế:

Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập x (Số ngày công đi làm thực tế / 26)
(Hoặc = (Tổng lương / ngày công làm việc bình thường ) x số ngày làm việc thực tế.

Ví dụ: Tháng 9/2023 có 30 ngày: theo quy định của Công ty nhân viên được nghỉ 4 ngày chủ nhật => Như vậy có 26 ngày công làm việc bình thường. Công ty trả lương 5.000.000/tháng.

Cách 1: Tổng thu nhập x (Số ngày công đi làm thực tế / 26)
– Nếu bạn đi làm đủ 26 ngày: = 5.000.000 x (26/26) = 5.000.000
– Nếu bạn đi làm 25 ngày: = 5.000.000 x (25/26) = 4.807.692

Cách 2: = Tổng thu nhập / ngày công làm việc bình thường x số ngày làm việc thực tế.
– Nếu bạn đi làm đủ 26 ngày = (5.000.000 / 26 ) x 26 = 5.000.000
– Nếu bạn đi làm 25 ngày = (5.000.000 / 26 ) x 25 = 4.807.692

Căn cứ: Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc:
– Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn.
– Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

(Theo Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

6. Lương đóng BHXH:

– Lương đóng BHXH = Là mức lương chính ở phần 1 + Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH.

Theo Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định các khoản phụ cấp phải đóng BHXH:

– Phụ cấp chức vụ, chức danh;
– Phụ cấp trách nhiệm;
– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
– Phụ cấp thâm niên;
­- Phụ cấp khu vực;
– Phụ cấp lưu động;
­- Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự

-> Các khoản phụ cấp Không phải đóng BHXH đã được liệt kê ở phần 2 bên trên nhé

7. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm năm 2023:

Các khoản trích theo lương Tính vào Chi phí của DN Trừ vào lương của NV
Bảo hiểm xã hội
(BHXH)
17,5% 8%
Bảo hiểm y tế
(BHYT)
3% 1,5%
Bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN)
1% 1%
Kinh phí công đoàn
(KPCĐ)
2%
Tổng Cộng 23,5% 10,5 %
8. Thuế TNCN phải nộp.

– Cột này thì các bạn phải tự tính số tiền thuế TNCN của từng nhân viên bằng 1 File Excel khác sau đó lấy số tiền phải nộp đó nhập vào đây (Nều làm Excel thì cần dùng hàm là link sang được ngay).

(Nếu các bạn cần Mẫu bảng tính thuế TNCN trên Excel, thì làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới.
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: Ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Xin tải mẫu bảng tính thuế TNCN)

– Những lao động có ký hợp đồng trên 3 tháng thì các bạn tính theo biểu lũy tiến từng phần.
– Những lao động thời vụ, thử việc, ký hợp đồng dưới 3 tháng thì các bạn khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả lương cho.
9. Tạm ứng
– Là số tiền mà nhân viên đã ứng trong tháng (chú ý đây là tiền lương mà nhân viên đó ứng nhé, không phải tiền ứng để đi mua hàng)
10. Thực lĩnh
Thực lĩnh = Tổng thu nhập – Khoản tiền BHXH trính vào lương của NV – Thuế TNCN phải nộp (nếu có) – Tạm ứng (nếu có).

Lưu ý: Nếu DN có tính lương làm thêm giờ, tăng ca, ngày lễ..

– Theo quy định: Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

a. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b. Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
c. Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Chú ý Quan trọng:
– Khi thanh toán tiền lương cho nhân viên các bạn phải yêu cầu họ ký vào bảng thanh toán tiền lương, như vậy thì chi phí tiền lương này mới được trừ khi tính thuế TNDN nhé.