Nhiều người có kỹ năng vượt trội trong việc kê khai thuế GTGT, tuy nhiên, họ thường gặp khó khăn khi cần điều chỉnh và bổ sung khi xảy ra sai sót. Bài viết này nhằm giúp tạo sự tự tin hơn cho bạn khi phải thực hiện việc kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai thuế GTGT.

Ảnh: Internet

1. Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT ( Tại khoản 5 điều 9 Thông tư 28/2011/TT-BCT)

– Sau khi hết thời hạn nộp tờ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai

– Tờ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

+ Nguyên tắc vàng trong kê khai bổ sung: SAI ĐÂU SỬA ĐÓ, sai ở kỳ tính thuế nào thì  quay lại đúng kỳ tính thuế đó để khai bổ sung. Sai ở chỉ tiêu nào tìm đến đúng chỉ tiêu đó, và sửa lại chỉ tiêu đó về số liệu đúng.

Lưu ý: Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BCT ngày 01/01/2014 thì:

– Đối với hóa đơn đầu ra kê khai sót: phát hiện thiếu sót ở kỳ nào thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế đó và phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế khai thiếu (nếu có).

– Đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót:  không giới hạn thời gian kê khai, nếu phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai thì vẫn được kê khai bổ sung vào thời điểm nào cũng được miễn là trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.

2. Hướng dẫn cách điều chỉnh kê khai bổ sung thuế GTGT

Các lỗi sai sót kế toán thường gặp như sau: kê khai thừa thiếu hóa đơn đầu ra, kê khai thừa hóa đơn đầu vào hay phải khai giảm hóa đơn đầu vào do hóa đơn đó không đủ điều kiện khấu trừ, khai sai doanh thu, tiền thuế, giá trị hàng mua…

2.1 Phát hiện kê khai sai khi chưa hết hạn nộp tờ khai.

Khi phát hiện sai sót, dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế nhưng còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới (tờ khai lần đầu ), điều chỉnh số liệu cho đúng rồi nộp lại.

Ví dụ: Ngày 20/4/2018 công ty A nộp tờ khai thuế GTGT Quý 1/2018. Nhưng đến ngày 25/04 phát hiện kê khai sai tiền thuế

Giải pháp: Chỉ cần lập lại tờ khai quý 1/2018 cho đúng rồi nộp lại trước ngày 30/04/2018 ( Thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo).

Lưu ý: Chọn như trên hình và nộp lại, không  chọn tờ khai bổ sung

2.2 Phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai:

Sau khi nộp tờ khai mà phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp thì người nộp thuế thực hiện những công việc sau:

Bước 1: Vào phần mềm HTKK , click chọn ” kỳ kê khai sai” => chọn tờ khai bổ sung

Lưu ý: Lập được tờ khai bổ sung thì phải có dữ liệu của tờ khai lần đầu trong HTKK, các  nguyên tắc lấy dữ liệu kê khai bổ sung:

+ Bổ sung lần 1 => lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu

+ Bổ sung lần 2 => lấy dữ liệu của tờ khai bổ sung lần 1

+ Bổ sung lần n => lấy dữ liệu của tờ khai bổ sung lần n-1

Sau đó bấm chọn đồng ý, màn hình sẽ mở ra như sau:

Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên tờ khai điều chỉnh:

TH1: Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào:

Kê khai điều chỉnh tăng / giảm trực tiếp trên 3 chỉ chiêu là [23], [24], [25]

TH2: Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra:

Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu là [29] [30] [31] [32] [33] theo các mức thuế suất trên hóa đơn.

Ví dụ: Vào ngày 24/08/2018 công ty A phát hiện ra tờ hóa đơn đầu vào số 00589 ngày 15/06/2018 của Công ty B với số tiền chưa VAT là 20.000.000 đồng và thuế VAT  là 2.000.000 đồng không đủ điều kiện được khấu trừ do sử dụng trước ngày thông báo phát hành hóa đơn và phát hiện kê khai sai 1 tờ hóa đơn đầu ra số 000059 ngày 15/06/2018 số tiền đúng doanh thu chưa VAT là 10.000.000 đồng và thuế VAT  là 1.000.000 đồng nhưng kế toán đã kê khai chưa VAT là 100.000.000 đồng, VAT là 10.000.000 đồng.

Giải pháp:

– Hóa đơn đầu vào: Điều chỉnh trực tiếp trên sheet tờ khai điều chỉnh và sửa lại  số liệu kê khai sai thành số liệu kê khai đúng ở các chỉ tiêu [23], [24], [25], cụ thể kết quả sau điều chỉnh như sau:

[23]: 1.860.000.000 – 20.000.000 = 1.840.000.000

[24]:   186.000.000 – 2.000.000   =   184.000.000

[25]:   186.000.000 – 2.000.000   =   184.000.000

– Hóa đơn đầu ra: Điều chỉnh trực tiếp trên sheet tờ khai điều chỉnh và sửa lại  số liệu kê khai sai thành số liệu kê khai đúng ở các chỉ tiêu [32], [33], cụ thể kết quả sau điều chỉnh như sau:

[32]: 1.800.000.000 – 90.000.000 = 1.710.000.000

[33]:    180.000.000 –  9.000.000  =    171.000.000

Bước 3: Sau khi điều chỉnh bấm chọn “ Ghi” để phầm mềm tổng hợp dữ liệu.

Bước 4: Mở tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh bằng cách ấn chọn sheet  “KHBS “phía dưới, cạnh tờ khai điều chỉnh.

Các bạn chỉ cần quan tâm đến kết quả giá trị chênh lệch giữa số liệu điều chỉnh và số đã kê khai điều chỉnh ở chỉ tiêu [40] và [43] như sau:

a. Nếu [40] > 0 : Tăng số tiền thuế  GTGT phải nộp

– Mang số tiền đó đi nộp, kèm theo số tiền phạt chậm nộp phần mềm đã tính ở phần B ( Tính số tiền chậm nộp )

– Ngoài ra không phải kê khai chỉ tiêu [37], [38] ở kỳ thuế phát hiện sai.

b. Nếu [40] < 0 : Giảm tiền thuế GTGT phải nộp

– Tự theo dõi riêng bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì trừ đi, tuyệt đối không được cho vào chỉ tiêu [38] ở kỳ hiện tại, vì chỉ tiêu này chỉ dành cho số thuế được khấu trừ.

c. Nếu [43] > 0: Tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ

– Nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại

d. Nếu [43] < 0: Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ

– Nhập vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại

– Theo như VD trên: thì số liệu kê khai điều chỉnh rơi vào trường hợp chỉ tiêu [43]  >0 (7.000.000 >0 )

Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 7.000.000 đồng

Nhập vào chỉ tiêu [38] : 7.000.000 đồng của Quý 3/2018

Bước 5: Giải trình: kế toán giải trình vào phần lý do khác, cuối tờ KHBS, lý do mà các bạn làm sai

Sau khi thực hiện xong, các bạn kết xuất file XML và nộp lên cơ quan thuế qua mạng điện tử.