Những trường hợp được quy định về miễn thuế môn bài trong năm 2023? Các doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế môn bài không? Và liệu họ có phải nộp tờ khai để được miễn thuế môn bài hay không?

THUẾ MÔN BÀI LÀ GÌ?

Thuế môn bài, hay còn gọi là lệ phí môn bài, là một loại thuế trực tiếp được nhà nước thu hằng năm từ người nộp thuế. Thuế môn bài thường được tính dựa trên giá trị của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (môn bài) của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ (LỆ PHÍ) MÔN BÀI

Căn cứ theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các đối tượng miễn thuế môn bài được quy định như sau:

 7 trường hợp miễn thuế môn bài trong xuyên suốt quá trình hoạt động

 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân hoạt động sản xuất muối;
 • Cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
 • Cơ quan báo chí (báo điện tử, báo hình, báo nói, báo in) và điểm bưu điện văn hóa xã;
 • Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các đơn vị phụ thuộc của liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;
 • Quỹ tín dụng nhân dân cùng địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân và của hợp tác xã, liên hợp tác xã kinh doanh tại địa bàn miền núi (*);
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm ít hơn hoặc bằng 100.000.000 đồng hoặc hoạt động không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo quy định của Bộ Tài chính.

(*) Ủy ban Dân tộc sẽ chịu trách nhiệm xác định các địa bàn miền núi.

3 trường hợp miễn thuế môn bài có thời hạn 

Ngoài những trường hợp trên thì các đối tượng sau đây cũng được miễn lệ phí môn bài nhưng chỉ trong khoảng thời gian nhất định. Bao gồm:

 

Thời hạn được miễn lệ phí môn bài cụ thể được quy định như sau:

 • Miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập:
  • Công ty, doanh nghiệp mới thành lập;
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh lần đầu.
 • Miễn lệ phí môn bài trong 3 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ được chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh.

Lưu ý:

Trong thời gian được miễn thuế môn bài như đã đề cập ở trên, nếu các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoặc doanh nghiệp thành lập các địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh, thì các địa điểm này cũng sẽ được miễn thuế môn bài trong thời gian tương ứng với từng đối tượng.

Sau khi hết thời gian miễn thuế môn bài, bạn sẽ cần phải nộp thuế với mức thuế được quy định. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về các bậc thuế, thời hạn nộp và cách kê khai, nộp thuế từ các bài viết khác.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ MÔN BÀI CÓ PHẢI NỘP TỜ KHAI KHÔNG?

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định phải nộp hồ sơ kê khai thuế môn bài với thời hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc năm bắt đầu sản xuất, kinh doanh đối với người nộp thuế môn bài (ngoại trừ cá nhân kinh doanh và HKD) mới thành lập (bao gồm doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ được chuyển đổi từ HKD) hoặc thành lập thêm địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc hoặc bắt đầu tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, có thể thấy:

➨ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không cần nộp tờ khai thuế môn bài. Việc tính tiền lệ phí môn bài phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được cơ quan thuế xác định dựa trên hồ sơ khai thuế và cơ sở dữ liệu quản lý thuế.

➨ Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc được miễn lệ phí môn bài vẫn phải nộp tờ khai thuế môn bài theo quy định với thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập.

Ví dụ: 

Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp cùng được thành lập mới trong năm 2023 thì phải tiến hành nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Lưu ý:

Nếu trong năm hoạt động, doanh nghiệp có thực hiện thay đổi về vốn điều lệ thì phải nộp tờ khai thuế môn bài trong thời hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh sự thay đổi.

————–

Trường hợp bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế môn bài hoặc đơn giản là muốn tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cũng như công sức thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật thì có thể liên hệ KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG hỗ trợ.

[hotline]

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI MIỄN THUẾ MÔN BÀI

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế môn bài không?

Có. Doanh nghiệp mới thành lập (bao gồm cả địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp) được miễn thuế môn bài trong năm đầu thành lập.

Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài không?

Có. Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, được chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Những trường hợp nào được miễn lệ phí môn bài trong xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh?

Những trường hợp được miễn lệ phí môn bài trong xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh bao gồm:

 • Hộ gia đình, các nhân, nhóm cá nhân hoạt động sản xuất muối;
 • Cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
 • Cơ quan báo chí (báo điện tử, báo hình, báo nói, báo in) và điểm bưu điện văn hóa xã;

 Đối tượng được miễn thuế môn bài có phải nộp tờ khai không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

 • Doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài vẫn phải nộp tờ khai thuế môn bài theo quy định với thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không cần nộp tờ khai thuế môn bài. Việc tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được cơ quan thuế xác định dựa trên hồ sơ khai thuế và cơ sở dữ liệu quản lý thuế.

[hotline]