Theo điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính: Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Tuy nhiên cần chú ý Trường hợp này: – Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn như trên thì người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

– Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.
– Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39).

-> Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

NHƯ VẬY:
– Nếu bán hàng hoá, dịch vụ dưới 200k thì được lập bảng và xuất hoá đơn vào cuối ngày (Trường hợp khách hàng không lấy hoá đơn)
– Nếu bán hàng, dịch vụ dưới 200k nếu khách hàng lấy hoá đơn thì vẫn phải lập như bình thường.

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hoá:

CHÚ Ý:
– Đó là trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 mỗi lần.
– Còn nếu Bán hàng hoá, dịch vụ có Tổng giá trị thanh toán từ 200.000 trở lên thì bắt buộc phải xuất hoá đơn (Dù khách hàng không lấy hoá đơn)

Chi tiết: Theo Công văn 5551/TCT-CS ngày 01/12/2017 của Tổng cục thuế:

“Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Cường Thịnh Dũng bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì Công ty phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

– Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Cường Thịnh Dũng nghiên cứu đăng ký áp dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền hoặc áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

– Nếu là tặng quà cho cho khách hàng có giá trị trên 200k thì được  lập bảng kê:

Theo Công văn 5483/TCT-DNL ngày 28/11/2017 của Tổng cục thuế:

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi.