Thông tin về các bậc thuế, mức thuế và quy trình kê khai, nộp thuế môn bài cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp (bao gồm các đơn vị phụ thuộc) và địa điểm kinh doanh trong năm 2023.

LỆ PHÍ (THUẾ) MÔN BÀI LÀ GÌ?

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là một loại thuế trực thuộc chính phủ (nhà nước thu trực tiếp từ người nộp thuế). Các doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh phải định kỳ nộp lệ phí môn bài hàng năm cho cơ quan quản lý thuế, với bậc và mức thuế môn bài khác nhau tùy thuộc vào loại hình hoạt động và số vốn điều lệ. Trong bài viết này, Kế toán BÌNH DƯƠNG sẽ giải thích cụ thể từng mô hình hoạt động để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách tính bậc và mức thuế môn bài.

BẬC THUẾ MÔN BÀI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2023

Đối với mô hình hộ kinh doanh cá thể, dựa vào thời điểm thành lập và doanh thu mà quy định về lệ phí môn bài sẽ khác nhau.

1. Hộ kinh doanh thành lập trước ngày 01/01/2023

Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020, hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập. Theo đó, các hộ kinh doanh thành lập trước ngày 01/01/2023 đã được miễn lệ phí môn bài trong năm 2022.

Từ năm 2023 (năm hoạt động thứ hai trở đi), căn cứ vào doanh thu trong năm mà bậc nộp thuế môn bài cũng như mức thuế môn bài hộ kinh doanh cá thể quy định như sau:

 • Bậc 1 – 1.000.000 đồng/năm: Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm;
 • Bậc 2 – 500.000 đồng/năm: Doanh thu trên 300 triệu đồng/năm – 500 triệu đồng/năm;
 • Bậc 3 – 300.000 đồng/năm: Doanh thu trên 100 triệu đồng/năm – 300 triệu đồng/năm;
 • Miễn thuế môn bài: Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

2. Hộ kinh doanh thành lập từ ngày 01/01/2023

Hộ kinh doanh thành lập từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm 2023.

Sau đó, từ ngày 01/01/2024 (năm hoạt động thứ hai trở đi) nếu hộ kinh doanh cá thể không thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài thì phải tiến hành nộp tờ khai và lệ phí môn bài theo bậc thuế môn bài được nêu như trên.

Theo đó, các trường hợp miễn lệ phí môn bài cho hộ kinh doanh được kể đến là:

 • Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm;
 • Không có địa điểm cố định;
 • Hoạt động không thường xuyên;
 • Hoạt động các lĩnh vực như diêm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá.

THUẾ MÔN BÀI DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NĂM 2023

Thuế môn bài cho doanh nghiệp, lệ phí môn bài cho các địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty cũng tương tự như hộ cá thể kinh doanh, sẽ được quy định dựa trên thời điểm thành lập và mức vốn điều lệ, vốn đầu tư của doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2023

Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập trước ngày 01/01/2023 đã được miễn lệ phí môn bài trong năm 2022. Vậy nên, trong năm 2023, các đơn vị kể trên tiến hành nộp thuế môn bài như sau:

 • Bậc 1 – 3.000.000 đồng/năm: Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng;
 • Bậc 2 – 2.000.000 đồng/năm: Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống;
 • Bậc 3 – 1.000.000 đồng/năm: Đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

2. Doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/01/2023

Miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập cho doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác (kể từ khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Ví dụ: 

Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài năm 2023 nếu được thành lập trong năm đó. Tuy nhiên, từ năm thứ hai hoạt động kinh doanh (năm 2024), doanh nghiệp cần phải nộp lệ phí môn bài và tờ khai lệ phí môn bài theo quy định.

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI 2023

1. Đối với hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh

Cơ quan quản lý thuế sẽ xác định số tiền thuế môn bài và thông báo cho HKD cá thể, cá nhân kinh doanh. Do vậy, người nộp thuế khi thuộc nhóm này không cần phải nộp tờ khai lệ phí môn bài.

2. Đối với doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh

Chậm nhất ngày 30/01 năm sau năm thành lập, các đối tượng dưới đây phải tiến hành nộp tờ khai thuế môn bài:

 • Doanh nghiệp nhỏ;
 • Doanh nghiệp vừa chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh;
 • Các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp như chi nhánh công ty, văn phòng đại diện;
 • Địa điểm kinh doanh.

Ví dụ:

Doanh nghiệp thành lập trong năm 2022 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2023;

Doanh nghiệp thành lập trong năm 2023 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2024.

3. Đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ

Nếu có sự thay đổi về vốn điều lệ thì sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi vốn phải tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài, chậm nhất ngày 30/01 năm sau năm thay đổi thông tin (bất kể việc thay đổi vốn điều lệ có ảnh hưởng đến mức nộp lệ phí môn bài hay không).

Ví dụ:

Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2024.

1. Đối với hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh

Cơ quan quản lý thuế sẽ xác định số tiền thuế môn bài và thông báo cho HKD cá thể, cá nhân kinh doanh. Do vậy, người nộp thuế khi thuộc nhóm này không cần phải nộp tờ khai lệ phí môn bài.

2. Đối với doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh

Chậm nhất ngày 30/01 năm sau năm thành lập, các đối tượng dưới đây phải tiến hành nộp tờ khai thuế môn bài:

 • Doanh nghiệp nhỏ;
 • Doanh nghiệp vừa chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh;
 • Các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp như chi nhánh công ty, văn phòng đại diện;
 • Địa điểm kinh doanh.

Ví dụ:

Doanh nghiệp thành lập trong năm 2022 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2023;

Doanh nghiệp thành lập trong năm 2023 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2024.

THỜI HẠN NỘP THUẾ MÔN BÀI 2023

Chậm nhất ngày 30/01 hàng năm, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc phải nộp lệ phí môn bài.

Ngoài ra, Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa chuyển đổi từ loại hình HKD (gồm chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) 

Sau khi kết thúc thời hạn miễn lệ phí môn bài thì áp dụng quy định nộp thuế môn bài như sau:

 • Chậm nhất ngày 30/07/2023 nếu thời gian kết thúc miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng đầu năm (01/01/2023 – 30/06/2023);
 • Chậm nhất ngày 30/01/2024 nếu thời gian kết thúc miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng cuối năm (01/07/2023 – 31/12/2023).

2. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động lại sau khi giải thể

Tùy vào thời gian quay trở lại hoạt động mà thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Chậm nhất ngày 30/07/2023 nếu thời gian hoạt động trở lại trong 6 tháng đầu năm;
 • Chậm nhất ngày 30/01/2024 nếu thời gian hoạt động trở lại trong 6 tháng cuối năm.

CÁCH NỘP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI VÀ NỘP TIỀN THUẾ MÔN BÀI

Hiện tại bạn có thể tiến hành kê khai lệ phí môn bài và nộp tiền thuế môn bài theo 2 cách: trực tiếp và qua mạng.

1. Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp thuế môn bài qua mạng

Bạn có thể tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng tại 2 trang sau:

Sau khi nộp tờ khai, bạn tiến hành 4 bước nộp lệ phí môn bài qua mạng như sau:

 • Bước 1: Mở tài khoản ngân hàng và nộp tiền vào tài khoản vừa mở;
 • Bước 2: Đăng ký ngân hàng nộp thuế;
 • Bước 3: Thông báo ngân hàng kích hoạt nộp thuế điện tử;
 • Bước 4: Sử dụng token để nộp lệ phí môn bài qua mạng.

2. Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp thuế môn bài trực tiếp

Với cách này, bạn đến trực tiếp cơ quan quản lý thuế để nộp mẫu 01/MBAI. Sau đó, bạn nộp tiền lệ phí môn bài vào Kho bạc Nhà nước thông qua ngân hàng Vietinbank.

Lưu ý: Hiện nay, để giảm tình trạng quá tải, hầu hết Chi cục Thuế đều tiếp nhận hồ sơ kê khai thuế qua mạng. Bạn cần liên hệ trước để tránh mất thời gian đi lại.

LƯU Ý CÁCH TÍNH LỆ PHÍ MÔN BÀI ĐỐI VỚI MỖI LOẠI HÌNH

Trước khi nộp lệ phí môn bài, bạn cần nắm rõ các quy định sau:

➧ Mức lệ phí môn bài của doanh nghiệp và HKD được xác định dựa trên thời điểm thành lập:

 • Thành lập trong khoảng 6 tháng đầu năm: Mức lệ phí môn bài phải nộp là cả năm;
 • Thành lập trong khoảng 6 tháng cuối năm (từ 01/07 đến 31/12): Nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

➧ Mức lệ phí môn bài của doanh nghiệp và HKD khi tạm ngừng kinh doanh:

 • Trường hợp tạm ngừng trọn năm dương lịch: Không phải nộp lệ phí môn bài cả năm;
 • Trường hợp tạm ngừng không trọn năm dương lịch: Nộp lệ phí môn bài cả năm.

➧ Khi doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư:

Xác định mức lệ phí môn bài dựa trên vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

➧ Khi hộ kinh doanh thay đổi doanh thu:

Xác định mức lệ phí môn bài dựa trên doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

➧ Trường hợp vốn điều lệ/vốn đầu tư thể hiện tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là ngoại tệ thì phải quy đổi ra tiền đồng Việt Nam.

Việc quy đổi nhằm mục đích xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng (nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản), tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

1. Khi nào thì hộ kinh doanh cá thể mới nộp lệ phí môn bài?

Theo quy định, hộ kinh doanh cá thể được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập và chỉ bắt đầu nộp lệ phí môn bài từ năm thứ hai trở đi. Có nghĩa là, nếu hộ kinh doanh thành lập trong năm 2023 thì chậm nhất 30/01/2024 phải tiến hành nộp lệ phí môn bài.


2. Thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập là bao nhiêu?

Doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập (áp dụng tương tự với các đơn vị phụ thuộc). Hết thời gian miễn lệ phí môn bài, dựa vào số vốn điều lệ hay vốn đầu tư mà mức nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập như sau:

>> Bậc 1 – 3.000.000 đồng/năm: Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng;

>> Bậc 2 – 2.000.000 đồng/năm: Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống;

>> Bậc 3 – 1.000.000 đồng/năm: Đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.


3. Lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh là bao nhiêu?

Hiện nay, địa điểm kinh doanh nộp lệ phí môn bài theo bậc 3 là 1.000.000 đồng/năm.


4. Thay đổi vốn điều lệ có ảnh hưởng bậc nộp thuế môn bài không?

Dựa trên số vốn điều lệ mà bạn xác định bậc thuế môn bài cũng như mức nộp thuế môn bài. Do vậy, việc thay đổi số vốn điều lệ có thể ảnh hưởng đến bậc thuế môn bài.


5. Vốn điều lệ 1 tỷ nộp thuế môn bài bao nhiêu?

Theo quy định, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ sẽ nộp thuế môn bài theo bậc 2 là 2.000.000 đồng/năm.

[hotline]